Adam en Eva — Genesis 3

Aartsvaders — Genesis 12 – 33

Abraham en Isaak — Genesis 22

Mozes in het biezen mandje — Exodus 2: 1 – 10

Mozes en de brandende braamstruik — Exodus 3 – 4

Jozua en Kaleb — Numeri 13 – 14

Ruth — Ruth 1 – 4

David en Goliath —   1 Samuel 17

Esther – Esther 1 – 10 

 

De geboorte van Jezus — Lucas 2

Intocht in Jeruzalem — Lucas 19

De voetwassing en het Avondmaal — Johannes 13 en Marcus 14

Gethsemané — Lucas 22

Berouw van Petrus — Lucas 22

Golgotha — Lucas 23

De Opstanding — Lucas 24

Hemelvaart — Handelingen 1

Pinksteren — Handelingen 2

 De bruiloft in Kana —  Johannes 2

Laat de kinderen tot Mij komen — Lucas 18

Verloren Zoon / Liefdevolle Vader — Lucas 15

5 broden en 2 vissen — Lucas 9

Westelijke muur in Jeruzalem — Psalm 122 : 6

De Toekomst — Openbaring 21

 

Bidt om de VREDE van JERUSALEM

Psalm 122:6