Biografie :

Joke Kant –

van Drunen

1958: 

Geboren op 1 augustus te Genderen ( NBr.)

1976: 

Opleiding kleuterleidster afgerond en werkzaam geweest als kleuterleidster.

1980:

Getrouwd en in de jaren daarna vier zonen ontvangen. Inmiddels naar vier verschillende gemeentes verhuisd als predikantsgezin. Jarenlang poppen gemaakt van zelfhardende klei en klei die gebakken moest worden in de oven. Daarna ontstond het verzamelen van Porseleinen poppen.

2010:

Sinds 2010 wonende in Katwijk. De eerste Kerststal werd gemaakt. Langs het strand in Katwijk werden twee stukken hout gevonden….ik zag daarin het Kruis van Christus….een nieuwe wereld ging voor me open ! Een andere hobby ontstond : Bijbelse taferelen uitbeelden met porseleinen poppen. De taferelen worden in kerkdiensten gebruikt als decoratie en aanschouwelijk materiaal tijdens de verkondiging.

In 2018 verhuisd naar Nijkerk. 

2014: 

Nadat de taferelen al verschillende keren in de Gereformeerde Kerk van Katwijk hadden gestaan, kwam er een dagexpositie in de Hervormde Kerk van Rijswijk (NBr.)

2015:

Een grotere expositie van 10 dagen volgde in de Hervormde Kerk van Stolwijk.

2016:

Expositie van tien dagen in Katwijk

Expositie van acht dagen in Genderen

2017:

Expositie in Tzum Friesland

Expositie in Valkenburg, Zuid-Holland

2018:

Expositie Sondel 

Verhuisd vanuit Katwijk naar Nijkerk

2019:

Expositie Balk

Expositie Leeuwarden

Expositie Boornbergum

 

Inmiddels zijn er 24 Bijbelse taferelen met veel plezier gemaakt !

Aan Hem de eer !